Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εικονίδιο
OpenLit
Επιστροφή: Research visit to the UNED and to the UCM...
 
Δημιουργία Δημιουργία στοιχείου
|
Επεξεργασία Επεξεργασία στοιχείου
|
Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου
|
Εξαγωγή συμβάντος στο Ημερολόγιο Εξαγωγή συμβάντων
|
Να λαμβάνω ειδοποιήσεις
|
Επιστροφή στη λίστα
Τίτλος:
Research visit to the UNED and to the UCM (Madrid)
Έναρξη:
28/6/2005 12:00 πμ
Λήξη:
Περιγραφή:
In June 2005, Dimitris Kargiotis (coordinator of Literary Methodology) conducted a research visit to the Headquarters of UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), and to the UCM (Universidad Complutense de Madrid) in Madrid. The representative of the research group had extensive meetings with members of these two academic communities:

a) at the Universidad Complutense with:
the Director of the Program of Modern Greek Studies, Dr. Penelope Stavrianopoulou;
Assoc. Prof. Asunción López Varela of the Department of English Literature; and
Assoc. Prof. Amelia Sanz Cabrerizo of the Department of French Literature.

b) at the UNED with:

     i. Members of the Department of Classical Studies:
              Antonio Moreno Hernández, Professor of Latin and Dean of the School of Philosophy;
              Carmen Teresa Pabón de Acuña, Professor of Latin Literature and Director of Modern Greek Language Classes;
              Helena Guzmán García, Lecturer in Greek Literature
 
           ii. Members of the Department of Spanish Literature, Comparative Literature and Literary Theory:
              Margarita Almela Boix, Professor of Spanish Literature and Comparative Literature and Dean of Research;
              Miguel Angel Pérez Priego, Professor of Spanish Literature.

           iii.Members of Inter-University Services
               The Director of the Central Library of UNED;
              Ana María Freire López, Dean of New Technologies;
              Salvador Ros Muñoz, Director of the Centre for Advanced Technologies;
              Julio Fernández, Coordinator of Computer-Mediated Programs;
              Marta Jiménez La Rosa, Supervisor of the Content Unit at the Computer Centre.


The representative of the research group was informed in detail of the operation of distance learning programs in Spain, of various aspects of the programs of Literature and Classical Studies programs (organization of courses, supervision and evaluation, educational material, etc.), on the methodology of writing, producing, evaluating and revising the educational material used at the University. He took part in extensive work meetings and attended workshops pertaining to the operation and function of the library and its audiovisual material. He also took part in the demonstration of, among others, the WebCT, TeleUNED operating systems. He was informed extensively of the use of technology in the educational process, of the possibilities of collaboration between the computer center and the instructors in the humanities as well as of uses of hypertext applications in the teaching of literature. The desire for future collaboration was expressed, alongside the offer of the availability of personnel for potential advisory contacts. The detailed report of the research visit as well as substantial educational material is at the disposal of the members of the group.
Θέση:
Περιοδικότητα:
Χώρος εργασίας:
Συνημμένα:
 
 
Δημιουργήθηκε στις 28/6/2005 1:33 πμ από
Τελευταία τροποποίηση στις 19/7/2005 11:29 πμ από