Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εικονίδιο
OpenLit
Επιστροφή: Γαραντούδης
 
Δημιουργία Δημιουργία στοιχείου
|
Επεξεργασία Επεξεργασία στοιχείου
|
Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου
|
Εξαγωγή επαφής Εξαγωγή επαφών
|
Να λαμβάνω ειδοποιήσεις
|
Επιστροφή στη λίστα
Επώνυμο:
Γαραντούδης
Όνομα:
Eυριπίδης
Ρόλος στο έργο:
Συντονιστής έρευνας για τη φιλολογική μεθοδολογία
Ιδιότητα / Θέση σε Ιδρύματα:
Eπίκουρος Kαθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθήνας
Καθηγητής-Σύμβουλος στη Θ.E. EΛΠ 30 (“Γράμματα II. Nεοελληνική Φιλολογία,
19ος και 20ός αιώνας”), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Βιογραφικό Σημείωμα: