Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εικονίδιο
OpenLit
Επιστροφή: Συρμακέσης
 
Δημιουργία Δημιουργία στοιχείου
|
Επεξεργασία Επεξεργασία στοιχείου
|
Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου
|
Εξαγωγή επαφής Εξαγωγή επαφών
|
Να λαμβάνω ειδοποιήσεις
|
Επιστροφή στη λίστα
Επώνυμο:
Συρμακέσης
Όνομα:
Σπύρος
Ρόλος στο έργο:
Συντονιστής έρευνας για θέματα εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών
Ιδιότητα / Θέση σε Ιδρύματα:
Eπίκουρος Kαθηγητής Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Mεσολογγίου
Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών, Διαδικτύου και Πολυμέσωv, Ε. Α.
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα
Καθηγητής-Σύμβουλος στη Θ.Ε. ΠΛΗ10 (“Εισαγωγή στην πληροφορική”), Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα:
CV_Syrmakessis.pdf