Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εικονίδιο
OpenLit
Back: Theodoros Chiotis' hypertext in Hyperrhiz.net
 
Δημιουργία Δημιουργία στοιχείου
|
Επεξεργασία Επεξεργασία στοιχείου
|
Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου
|
Εξαγωγή συμβάντος στο Ημερολόγιο Εξαγωγή συμβάντων
|
Να λαμβάνω ειδοποιήσεις
|
Επιστροφή στη λίστα
Title:
Theodoros Chiotis' hypertext in Hyperrhiz.net
Begin:
1/8/2007 12:00 πμ
End:
Description:
Researcher Theodoros Chiotis has just published his hypertext "CodeSwitching 23µg" in the new media review "Hyperrhiz) [http://www.hyperrhiz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=59]
Location:
Recurrence:
Workspace:
Attacment:
 
 
Created at  1/8/2007 2:00 μμ by
Last modified at  1/8/2007 2:00 μμ by